Kui Teil on kavas ellu viia projekt
olete õiges kohas! OÜ Europolis konsultantidel on neis küsimustes märkimisväärsed kogemused.

Ainuüksi aastatel 2008-2009 Europolis OÜ poolt koostatud positiivse rahastusotsuse saanud projektide kogumaht on üle 115 miljoni euro.

OÜ EUROPOLIS
on asutatud 2003. aastal eesmärgiga pakkuda projektijuhtimisteenust ja konsultatsioone projektide arendamisel EL struktuurifondide kaasabil.
Meie missiooniks on edendada Eesti integreerumist Euroopa väärtusruumiga nii sotsiaalses kui ka majanduslikus kontekstis.
Nimi 'Europolis' ('polis' tähistab Vana-Kreeka linnriiki) viitab vajadusele muuta Eesti haldusüksused euroopalikku elukvaliteeti pakkuvateks institutsioonideks, mis seisavad kodanikule lähedal ning tagavad kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavuse.
OÜ Europolis annab oma parima otseselt inimeste elukvaliteeti mõjutavate investeeringuprojektide koordineerimisel ja juhtimisel.
OÜ Europolis on spetsialiseerunud eeskätt järgmistele valdkondadele:
  • keskkonna- ja transpordi infrastruktuuri projektide rahastamise ettevalmistamine ja elluviimine Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi või siseriiklike programmide raames;
  • kohalike omavalitsuste, vee-ettevõtete ja riigiasutuste infrastruktuuri- ja sotsiaalobjektide arendamise ettevalmistamine ja elluviimine.
OÜ Europolis pakutavad teenused hõlmavad kõiki projekti etappe:
  • Projektitaotluse koostamine (sh tasuvusanalüüs, finantsanalüüs ning muud vajalikud dokumendid);
  • Projektijuhtimine;
  • Hankedokumentsiooni koostamine;
  • Hangete läbiviimise juhtimine;
  • Projekti tegevuste elluviimise koordineerimine ja aruandlus.

Juriidiline aadress:
Europolis OÜ
Ülikooli 12
Tartu 51003, Eesti
Tartu peakontor:

Esindus Tallinnas:


raul[at]europolis.ee tel 56 451 976
Tegevjuht (projektijuhtimine, hanked ja finantsanalüüsid)

lauri[at]europolis.ee tel 53 429 105
Arendusjuht (projektijuhtimine, teostatavus- ja finantsanalüüside koostamine)

Europolis OÜ teeb pikaajalist koostööd mitmete valdkonnaekspertidega.

Valik Europolis OÜ kogemusi projektijuhtimise alal
Projekt Taotleja Toetuse maht EUR Rahastus-
allikas
Karksi valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt AS Iivakivi 2 006 123 ÜF
Aseri valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt OÜ Aseri Kommunaal 5 791 604 ÜF
Järva-Jaani alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt Järva-Jaani Teenus OÜ 2 221 315 ÜF
Saue linna avatud noortekeskuse rajamine Saue Linnavalitsus 958 675 ERF
Väätsa mõisa arendustööde kaudu eelduste loomine põhikooli ja külastuskeskuse arendamiseks Väätsa vallas Väätsa Vallavalitsus 839 737 Norra/EMP
Vasta mõisas paikneva põhikooli renoveerimisprojekt Viru-Nigula Vallavalitsus 477 633 Norra/EMP
Viisu rahvamaja rekonstrueerimise projekt Roosna-Alliku Vallavalitsus 348 447 EAS
Projekti „Kohila Kuusiku elamukvartali veevarustuse ja kanalisatsiooni torustike ehitus ja rekonstrueerimine“ projektijuhtimine Kohila Maja OÜ 277 813 KIK
Tehniline abi kohalike riigisadamate rekonstrueerimiseks (Virtsu, Kuivastu, Rohuküla ja Heltermaa) Saarte Liinid AS 27 577 419 ÜF
Salutaguse Pärmitehase kanalisatsioonikollektori ehitus Salutaguse Pärmitehas AS 174 132 EAS
NB! Käesolev valik ei ole täielik loetelu Europolis OÜ poolt tehtud töödest.
up down
Valik OÜ Europolis aastatel 2008-2010 koostatud finantsanalüüse
Projekt Taotleja Toetuse maht EUR Rahastus-
allikas
Karksi valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt AS Iivakivi 2 006 123 ÜF
Saue valla Saue-Vanamõisa reoveekogumisala veemajandusprojekt AS Kovek 1 311 518 ÜF
Saku aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt AS Saku Maja 11 475 885 ÜF
Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel Veeteede Amet 14 706 070 ERDF
Järva-Jaani alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt Järva-Jaani Teenus OÜ 2 221 315 ÜF
Hundipea sadama rekonstrueerimine Veeteede Amet 10 103 089 ERDF
Vändra alevi Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Vändra Alevivalitsus 4 662 770 ÜF
Kiili valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt OÜ Kiili KVH 14 401 576 ÜF
Türi Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Türi Vallavalitsus 6 862 633 ÜF
Saue valla Tallinna reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekt Kovek AS 5 746 816 ÜF
NB! Käesolev valik ei ole täielik loetelu Europolis OÜ poolt tehtud töödest.
up down
Valik OÜ Europolis koostatud tasuvusanalüüse
Projekt Taotleja Toetuse maht EUR Rahastus-
allikas
Karksi valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt AS Iivakivi 2 006 123 ÜF
Saue valla Saue-Vanamõisa reoveekogumisala veemajandusprojekt AS Kovek 1 311 518 ÜF
Saku aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt AS Saku Maja 11 475 885 ÜF
Järva-Jaani alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt Järva-Jaani Teenus OÜ 2 221 315 ÜF
Vändra alevi Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Vändra Alevivalitsus 4 662 770 ÜF
Kiili valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt OÜ Kiili KVH 14 401 576 ÜF
Türi Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Türi Vallavalitsus 6 862 633 ÜF
Saue valla Tallinna reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekt Kovek AS 5 746 816 ÜF
Türi reoveepuhasti rekonstrueerimise II etapp Türi Vallavalitsus 1 329 480 KIK
Viisu rahvamaja rekonstrueerimise projekt Roosna-Alliku Vallavalitsus 348 447 ERF
Vasta mõisas paikneva põhikooli renoveerimisprojekt Viru-Nigula Vallavalitsus 477 633 Norra/EMP
NB! Käesolev valik ei ole täielik loetelu Europolis OÜ poolt tehtud töödest.
up down
Valik OÜ Europolis koostatud positiivse rahastusotsusega projektitaotlusi
Projekt Taotleja Toetuse maht EUR Rahastus-
allikas
Karksi valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt AS Iivakivi 2 006 123 ÜF
Saue valla Saue-Vanamõisa reoveekogumisala veemajandusprojekt AS Kovek 1 311 518 ÜF
Saku aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt AS Saku Maja 11 475 885 ÜF
Vändra alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt Vändra Alevivalitsus 4 662 770 ÜF
Kiili valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt OÜ Kiili KVH 14 401 576 ÜF
Türi Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Türi Vallavalitsus 6 862 633 ÜF
Kurtna kaugküttesüsteemide rekonstrueerimise projekt AS Saku Maja 75 530 KIK
Saue valla Tallinna reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekt Kovek AS 5 746 816 ÜF
Järva-Jaani Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Järva-Jaani Teenus OÜ 2 221 315 ÜF
Piirissaare-Laaksaare sadamate rekonstrueerimine AS Saarte Liinid 1 795 917 ERF
Rakvere Muusikakooli rekonstrueerimise projekt Rakvere Linnavalitsus 438 280 ERF
Väätsa mõisa arendustööde kaudu eelduste loomine põhikooli ja külastuskeskuse arendamiseks Väätsa vallas Väätsa Vallavalitsus 839 737 Norra/EMP
Türi reoveepuhasti rekonstrueerimise II etapp Türi Vallavalitsus 1 329 480 KIK
Viisu rahvamaja rekonstrueerimise projekt Roosna-Alliku Vallavalitsus 348 447 EAS
Vasta mõisas paikneva põhikooli renoveerimisprojekt Viru-Nigula Vallavalitsus 477 633 Norra/EMP
NB! Käesolev valik ei ole täielik loetelu Europolis OÜ poolt tehtud töödest.
up down
Valik Europolis OÜ poolt hiljuti koostatud hankedokumente
Projekt Tellija Lepingutüüp
Põlvamaa veemajandusprojekt – Põlva lin, Põlva, Räpina ja Ahja vald. FIDIC Inseneri/omanikujärelevalveteenus AS Põlva Vesi Valge FIDIC
Järva-Jaani alevi reoveepuhasti rekonstrueerimine Järva-Jaani Teenus OÜ Punane FIDIC
Aseri aleviku reoveepuhasti projekteerimise ja ehituse hange Aseri Kommunaal OÜ Kollane FIDIC
Aseri aleviku reoveepuhasti projekteerimise ja ehituse FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Aseri Kommunaal OÜ Valge FIDIC
Kiili alevi ja Luige aleviku veetöötlusjaamade omanikujärelevalve ja FIDIC inseneriteenus Kiili KVH OÜ Valge FIDIC
Väätsa mõisa peahoone renoveerimine Väätsa Vallavalitsus Punane FIDIC
NB! Käesolev valik ei ole täielik loetelu Europolis OÜ poolt tehtud töödest.
up down